مهرماه گذشته بود که هیات وزیران روادید ۳۰ روزه فرودگاهی را با قابلیت تمدید ۱۵ روزه تصویب کرد. در پی تصویب این مصوبه و تسهیل مسافرت شهرواندان بیش از ۹۰ کشور دنیا به ایران؛ انتظار می‌رود تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور تا پایان سال جاری به عدد ۵ میلیون نفر نزدیک شود.

مترو تهران
دنیای سفر