مدیرکل ایمنی پرواز شرکت هما با اشاره به روزهای سختی که برای ایرلاین های ایرانی در سال های گذشته وجود داشته است، اظهار کرد: در شرکت ایران ایر متخصصان و کارشناسان فنی تمام تلاش خود را کردند تا از امکانات باقی مانده حداکثر استفاده را برده و پروازهایی ایمن را برای مسافران ایرانی به وجود آورند. هرچند بسیاری از هواپیماهای ما در طول این سال ها به دلیل مشکلات فنی نتوانستند کار خود را ادامه دهند یا برای…
دنیای سفر