پس از انتقادات مجدد مبنی بر اینکه شرکت های هواپیمایی قیمت خدمات خود را متناسب با کاهش قیمت سوخت پایین نیاورده اند، شرکت های هوایی بین المللی برخی اتهامات مبنی بر کسب سود از کاهش قیمت نفت را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ رئیس اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) در جمع روسای خطوط هوایی و سازمان های تنظیم مقررات هوایی در سنگاپور گفت که به رغم پیش بینی سود بی سابقه ۳۶ میلیارد دلاری برای…
دنیای سفر