محمود شکرآبی روز سه شنبه در آئین راه اندازی چهار خط جدید پروازی قشم ایر در جزیره قشم، افزود: به زودی سه خط پروازی دیگر در مسیرهای مشهد، شیراز و ساری از مبداء قشم راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: در حوزه بین الملل نیز برای راه اندازی خط هوایی قشم-مسقط برنامه ریزی های لازم شده است و با ورود هواپیماهای جدید، این خط هوایی نیز به خطوط بین المللی قشم ایر اضافه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی…
دنیای سفر