به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سرپرست اولین فصل بررسی باستان شناختی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات استان فارس این مطلب را در جلسه گزارش به همکار که به همت پژوهشکده باستان شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، مطرح کرد.

مرتضی خانی پور افزود: قدیمی ترین آثار شناسایی شده مربوط به دوره جری بود که نشان می دهد این منطقه تحت تاثیر حوضه رود کر و فرهنگ باکون در…
دنیای سفر