بر اساس گفته های مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، علت مرگ یوزپلنگ به احتمال زیاد ناشی از وارد آمدن ضربه به ناحیه گردن بوده که منجر به شکسته شدن چند مهره گردنی و قطع عصب در آن ناحیه شده است.

پس از بررسی های انجام گرفته توسط کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی و مقایسه خال ها، هویت این یوزپلنگ مشخص گردید. طی فاز نخست پایش سراسری جمعیت یوزپلنگ آسیایی، سال ۱۳۹۱ در پناهگاه حیات…
دنیای سفر