به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مستنصر قلی نژاد مسئول هیات شناسایی و بررسی آثار باستانی و تاریخی بخش مرکزی شهرستان قاینات گفت: پیش از آغاز عملیات شناسایی سال جاری تعداد آثار ثبتی به دست آمده از این شهرستان ۳۳ اثر طبیعی و تاریخی بود.

وی افزود: آثار شناسایی شده این بررسی در ۷ دسته شامل ۹۹ اثر معماری (۳ آب انبار و حوض انبار، ۲ آسباد، ۲۴ آسیاب، ۲ آرامگاه و مزار، ۳ ارگ و کوشک…
دنیای سفر