به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدجواد جعفری افزود: مطالعات امکان سنجی حوضه آبگیر و شبکه های آبیار ی سدهای سومبار و چندیر در خراسان شمالی کشف این آثار را به همراه داشت.

به گفته وی سد مخزنی چندیر که در محدوده آن ۱۶ اثر تاریخی شناسایی شد در ۷۰۰ متری غرب روستای اسمی و در فاصله ۵ کیلومتری شرق روستای یکه سعود در بخش جرگلان و در شمال غرب استان خراسان شمالی قرار دارد.

این باستان شناس افزود: سد مخزنی سومبار نیز که کاوش ها در محدوده آن به شناسایی ۸ اثر تاریخی منجر شد در ۱٫۵ کیلومتری شرق روستای غلامان و در بخش غلامان شهرستان رازوجرگلان واقع است.

محوز بررسی های نجات بخشی محدوده سدهای سومبار و چندیر توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

دنیای سفر