سید احمد برآبادی روز دوشنبه به ایرنا، گفت: این آثار شامل ۱۰ آب انبار و حوض انبار، ۲ قلعه، ۱۳ رباط و کاروانسرا، ۲ مسجد، ۳ آرامگاه و مزار، ۱ حمام، ۲ اثر معماری دستکند، ۲ کوره، ۱ غار، ۴ سنگ نگاره، ۴ برج، ۱ محوطه باستانی، ۱ مجموعه بنا و ۱ مجموعه خانه تاریخی است.

وی با بیان اینکه این آثار مربوط به دوره های مختلف از پیش از تاریخ تا اسلامی متاخر است، گفت: حصارکشی محوطه ها و آثار تاریخی کشف شده در حال…
دنیای سفر