به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ سرپرست گروه باستان شناسی با اعلام این خبر افزود: با توجه به چشم انداز طبیعی منطقه شمال شهر مهران که کوهستانی و تپه ماهوری و دارای دره ها و دشت های کوچک میانکوهی است، بررسی منطقه به صورت پیمایشی صورت گرفت.

نعمت الله سرافی با اشاره به اینکه منطقه مورد بررسی شامل بخش هایی از دشت امیرآباد و درک بان است، افزود: در بررسی های باستان شناسی ۸۰ اثر شامل…
دنیای سفر