شهربازی ها و پارک های تفریحی، امروزه، یکی از مهم ترین مراکز سرگرمی و تفریحی هستند که خصوصا در قرن بیستم رشد قابل توجهی پیدا کرده اند. شاید بتوان گفت با افتتاح دیزنی لند در آمریکا، شهربازی های مدرن پا به عرصه وجود گذاشتند و امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا این مراکز تفریحی به چشم می خورند.

تمایل زیاد خانواده ها به این پارک ها، تنوع سرگرمی های موجود در آن ها، استانداردهای بالا و کیفیت مناسب…
دنیای سفر