بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران در نوروز پیش رو به جای ترکیه و دبی دعوت می کند تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آن ها ناشناخته است.

در ۵۶ کیلومتری شهر زابل و در حاشیه جاده زابل-زاهدان، شهری باستانی واقع شده که نامش شهر سوخته است و بنا بر تخمین های باستان شناسان بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. این شهر در ۳۲۰۰ سال…
دنیای سفر