به گزارش پایگاه خبری ای پی ای، وزیر ارتباطات ایران و رئیس کمیسیون بین دولتی ایران و آذربایجان گفت، امروز قرار است ۱۰ سند همکاری بین دو کشور به امضا برسد.

محمود واعظی گفت، این اسناد در نتیجه تلاش های کمیسیون بین دولتی ایران و آذربایجان برای امضا آماده شده اند.

وی افزود، آذربایجان رژیم ویزا را برای شهروندان ایرانی لغو نمی کند، اما در روند گفت و گو ها، دو طرف توافق کرده اند که رژیم صدور ویزا…
دنیای سفر