غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص اقدام جمهوری اسلامی به منظور صدور ویزای فرودگاهی برای ۱۸۰ کشور در جهت تسهیل حرکت توریستی و جهانگردی به ایران، گفت: این اقدام بسیار خوب و کار شناسانه است زیرا توریست به دنبال آرامش است و این آرامش را در ایجاد تسهیلات مختلف برای خودش جستجو می کند؛ لذا تمایلی ندارد برای گرفتن ویزا و روادید، روزها و ساعتی از وقت خود را در سفارتخانه ها و انجام کارها و امور اداری…
دنیای سفر