بسیار در سخن مسئولان درباره جایگاه بالای ایران در تعداد صنایع دستی تولید شده شنیده ایم و برنامه های زیادی درباره شیوه ساخت این کالاها مشاهده کرده ایم اما از  این حلوا تاکنون نه دهان تولیدکنندگان شیرین شده و نه سهمی قابل توجهی از ۳۵ میلیارد دلار فروش صنایع دستی را به دست آورده ایم. حال معاونت صنایع دستی تصمیم به ایجاد تشکلی از تولیدکنندگان صنایع دستی گرفته تا هم مطالبات به شکل دقیق تری دنبال…
دنیای سفر