به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی رهبر باستان شناس پیشکسوت برگزاری همایش “میراث فرهنگی و توسعه پایدار” را در حوزه باستان شناسی مهم ارزیابی کرد و گفت: در زمانه ای بسر می بریم که آثار فرهنگی به بهانه توسعه در حال از بین رفتن هستند و بر ما واجب است برای جلوگیری از این جریان حرکتی انجام دهیم.

او با تأکید بر ضرورت آشنا ساختن مقامات و مسئولان به اهمیت میراث فرهنگی گفت: میراث…
دنیای سفر