محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نخستین همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین که امروز چهارم اسفندماه در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: وقتی به ساختار و قوانین معماری و شهرسازی گذشتگان نگاه می کنیم کاملا متوجه بی توجهی معماری امروز نسبت به قبل می شویم. هر دوره از تاریخ با ارزش و تجربه های منحصر به فرد خود دارای مجموعه های یکپارچه و سیستمی همگون است که…
دنیای سفر