مروری بر آمارهای ارائه شده گویای آن است که تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی کشور یا همان همراه اول بیش از ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار سیم کارت دائمی و بالغ بر ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار سیم کارت اعتباری واگذار کرده است. بدین ترتیب مجموع خط های واگذار شده این اپراتور به بیش از ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شماره می رسد.

اما همچنان مانند سال های گذشته بخش قابل توجهی از سیم کارت های واگذار شده در کشور…
دنیای سفر