خبرها حاکی از آن است که بررسی پیشنهاد تعطیلی پنج شنبه ها به صورت سراسری در کمیسیون های تخصصی دولت به پایان رسیده است و این پیشنهاد برای عملیاتی شدن به هیات دولت ارسال شده است. صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از دلایل طرح چنین پیشنهادی است.

کارشناسان معتقدند: «تعطیلات دو روزه آخر هفته و حذف بی نظمی های موجود در تقویم تعطیلات کشور، امکان برنامه ریزی برای سفرهای کوتاه به مناطق اطراف شهرهای بزرگ و…
دنیای سفر