علیرضا رازقی در واکنش به اجرای طرح ۶۰۰ هکتاری جنگل کاری صنعتی که از چند ماه پیش در حریم چغازنبیل و هفت تپه شروع شده است، گفت: یک نقشه حریم داخلی برای هفت تپه وجود دارد که براساس ضوابطی است و این ضوابط تا الان مبنای کار بوده است اما به یک مطالعه و کار بیشتری نیاز دارد بنابراین این ضوابط در دست بازنگری است. به همین دلیل اکنون یک گروه کارشناسی روی آن در حال کار است تا بتوانند این محدوده را قطعی کنند…
دنیای سفر