در سومین روز از این نمایشگاه استان کردستان در ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ به ارایه موسیقی خود پرداخت و پس از آن از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ استان کهکیلویه و بویراحمد موسیقی خود را اجرا کرد. همچنین استان کردستان از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ دوباره به اجرای موسیقی پرداخت.

در ادامه این اجراها استان لرستان ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰، استان مازندران از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴، استان چهارمحال و بختیاری از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵، استان مرکزی از ساعت…
دنیای سفر