[ad_1]

در روز عاشورا دسته های مختلف سینه زن و زنجیر زن با حضور در خیابان به سوگواری می پردازند.

تصویر:
عنوان:
مادر و کودک
تصویر:
تصویر:
تصویر:
عنوان:
حضور پرشور جوانان
تصویر:
عنوان:
همراهی مراسم با پای برهنه
تصویر:
عنوان:
سوزاندن خیمه ها
تصویر:
عنوان:
شام غریبان
تصویر: