مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تشریح سه عامل تاثیرگذار در حذف و توقف عرضه کارتی بنزین، گفت: در صورت توقف عرضه کارتی بنزین، گازوئیل کماکان با کارت در جایگاه ها توزیع خواهد شد.

ناصر سجادی درباره مهم ترین عوامل تاثیرگذار در توقف عرضه کارتی و حذف کارت های هوشمند بنزین خودروها، گفت: پس از عرضه تک نرخی بنزین، رشد مصرف این فراورده نفتی در کشور متوقف شده است.

او با اعلام اینکه از ابتدای…
دنیای سفر