این روزها بخش اصلی خبرها، اظهارنظرها و صحبت های کارشناسی و غیرکارشناسی دوران پساتحریم، روی یک موضوع بیش از دیگر موضوعات تمرکز دارند: قرارداد خرید ایرباس های جدید.

در میان گفت و گوهای مطرح شده میان پژوهشگران، کارشناسان و صاحب نظران صنعت، دلایل و چگونگی انتخاب ناوگان یکی از مباحث اصلی است؛ به چه دلیل تنها ۴۰ درصد ناوگان انتخابی از خانواده تک راهرو است؟ با چه تفکری ایرباس ۳۸۰ در میان ناوگان…
دنیای سفر