چرا باید کرکره هواپیما هنگام پرواز بالا باشد

صندلی های کنار پنجره هواپیما یکی از صندلی های پرطرفدار و محبوب مسافران است.

خیلی از مسافران دوست دارند کنار پنجره بنشینند تا در طول پرواز منظره ابرها و شهرها را از بالا تماشا کنند و برایشان جالب است.

پنجره هواپیما پرده ای کرکره ای دارد که در هنگام تابش نور شدید می توان آن را پایین آورد.

اما قانونی  عجیب در مورد پرده پنجره هواپیما وجود دارد مهمانداران هنگام تیک-آف و فرود از مسافران می خواهند کرکره پنجره هواپیما را بالا ببرند! حتی اگر نور شدیدی به داخل بتابد و شما را اذیت کند  باز مجبور هستید پرده را بالا ببرید!

این کار ممکن است گاهی موجب ناراحت شدن مسافران شود و این کار را بی دلیل بدانند. سفر هوایی و پرواز با هواپیما معمولا قوانین متعددی دارد که دلیل بسیاری از آن ها را نمی دانیم.

اگر کرکره ها بالا باشد و هواپیما دچار حادثه و آسیب شود از پنجره های هواپیما می توان وضعیت و محل حادثه را ارزیابی کرد و با توجه به آن درب خروج اضطراری مناسب را باز کرد.

نور طبیعی محیط نیز یکی از فاکتورهای مهم در تسریع خروج از هواپیماست. وقتی کرکره پنجره هواپیما بالا باشد نور طبیعی وارد هواپیما می شود و چشمان مسافران به نور بیرون عادت می کند.

به همین دلیل اگر موقعیت اورژانسی پیش بیاید و درب های خروج اضطراری باز شود وارد شدن نور بیرون باعث گیجی مسافران نمی شود و مسافران می توانند سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

اما در صورتی که کرکره ها پایین باشد و محیط داخل کابین تاریک باشد، به محض باز شدن ناگهانی درب ها نور طبیعی شدید به یکباره وارد هواپیما می شود و چند ثانیه ای طول می کشد تا چشم های مسافران با نور بیرون تطابق پیدا کند.

یکی دیگر از دلایل این کار این است که مسافران هنگام پرواز و فرود می توانند بدنه بیرونی هواپیما و باند فرود را ببینند. در بسیاری موارد مسافران با مشاهده آتش سوزی، دود یا هرگونه مشکل به مهمانداران هواپیما اطلاع داده اند و از بروز یک سانحه جدی جلوگیری کرده اند.

به همین دلیل با بالا بودن کرکره ها مسافران نیز می توانند در امنیت پرواز و البته حفظ جان خودشان سهیم باشند و مشارکت کنند.