به گزارش دنیای اقتصاد، ۶۳ درصد از مسافران اعلام کرده اند که در سفرهای خارجی دچار استرس شدیدی می شوند. حدود ۳۸ درصد از مسافران حضور در فرودگاه یا نزدیک شدن به مقصد مورد نظر را عامل اصلی استرس و ۳۰ درصد اقامت در هتل ها و به ویژه کیفیت بد اقامتگاه ها را بزرگ ترین مشکلی که آنان را دچار استرس می کند عنوان کرده اند؛ در حالی که دیگر فاکتورهای استرس زا همانند محدودیت های زبانی تنها عامل نگرانی برای ۲۱…
دنیای سفر