شهردار بم افزود: تاییدیه اجرایی شدن عهدنامه همکاری شهرهای تاریخی بم و اصفهان بتازگی از شورای شهر بم گرفته شده است. مقوله های مختلفی از جمله توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگر در اساس عهدنامه همکاری شهرهای بم و اصفهان با همکاری شهرداری های این دو شهر مورد توجه است.

علیرضا ریاضی با بیان اینکه مسائل متعددی در عهدنامه همکاری شهرهای بم و اصفهان قید شده است اظهار کرد: این عهدنامه شامل ۱۰ آیتم است….
دنیای سفر