هتل دریایی پنج ستاره ترنج به عنوان اولین هتل دریایی کشور، ۲۲ بهمن ماه با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

هتل دریایی ترنج سوئیت هایی روی آب و یک رستوران مجلل در وسط طرح ترنج دارد. راه دسترسی به اتاق های این هتل از طریق اسکله های چوبی است که این اتاق ها را به هم مرتبط می کند. همچنین مسیری که از خشکی به هتل متصل می شود از طریق یک اسکله شیشه ای است.

عکس هایی از نمای بیرونی و داخلی هتل و…
دنیای سفر