به گزارش روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، ابوالفضل عبیدی معاون فنی صندوق احیاء، در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، گفت: این مسابقه با نام حفاظت از میراث فرهنگی در حوزه آسیا و اقیانوسیه توسط یونسکو برگزار می شود تا الان سه نفر از ایران برنده دریافت این جایزه شده اند مانند بهره بردار ارگ سریزد، خانه ای در اردکان و بهره بردار خانه پل شیر…
دنیای سفر