به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شکوفه مصباحی با اشاره به پروژه مستندنگاری قالی ایرانی، فرایند و تجارب در موزه فرش به معرفی طرح پیشینه ضرورت های اجرای طرح و نیاز به مستندنگاری دقیق از آثار موزه ای پرداخت.

عضو گروه علمی و اجرایی پروژه مستندنگاری آثار موزه ای ایران افزود: با توجه به نیاز موجود در میراث فرهنگی، طرح فرش های موزه ای ایران که با هدف مطالعه و…
دنیای سفر