به گزارش خبرگزاری ایرنا، ‘فدریکو سوماروگا’ روز شنبه در همایش بین المللی ‘سفر پاک’ در اصفهان با بیان اینکه سوئیس و ایران می توانند در زمینه تجربیات گردشگری به یکدیگر کمک کنند، افزود: نهاد گردشگری سوئیس ۹۹ سال قدمت دارد.

وی با بیان اینکه گردشگری چهارمین بخش اقتصاد کشور سوئیس است، گفت: سالانه ۶۹ میلیون نفر از سوئیس بازدید و در این کشور اقامت می کنند. بازار داخلی ما در این زمینه ۴۵ درصد ظرفیت…
دنیای سفر