مقصود اسعدی سامانی با اشاره به فروش بلیت نوروزی پروازهای داخلی توسط شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: پس از اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی در مقطعی بسیار کوتاه و روزهای اول اجرای قانون، مشکلاتی در قیمت ها رخ داد، اما امروز نرخ بلیت در مسیرهای آزاد شده روند متعادلی دارد.

وی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی تلاش کردند، در راستای واقعی کردن نرخ بلیت پروازهای داخلی، افزایش ۲۵ تا…
دنیای سفر