به گزارش ایلنا؛ حسین جابری انصاری گفت: بر اساس اعلام دولت انگلستان و در اجرای توافق های قبلی به عمل آمده میان دو کشور، بخش کنسولی سفارت انگلستان در ایران از امروز چهارشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ فعالیت مجدد خود را آغاز می کند.

دنیای سفر