آبرفت تلنبار شده در سد لتیان و نابسامانی حاصل از حضور بی مهار گردشگران در اطراف دریاچه سد و حتی بستر رودخانه منجر به آن شده که شهرداری لواسان و شرکت آب منطقه ای به فکر ساماندهی منطقه بیفتند. مسئولان میراث فرهنگی از طرح گردشگری مفصلی شامل اسب سواری، شهربازی و مسیرهای پیاده روی خبر داده اند. اما فعالان محیط زیست می گویند این ساماندهی منجر به تخریب گسترده محیط زیست در اطراف رودخانه جاجرود و حتی بستر…
دنیای سفر