فرهاد پرورش در مراسم پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، گفت: شاید آنگاه که بنیانگذاران هما سنگ بنای آن را می نهادند هرگز تصور نمی کردند چنین راه سخت و دشواری در پیش است. این شرکت چندین بار در طول جنگ متضرر شده است و هواپیماهایش را بارها ربودند. هواپیمای هما بر فراز خلیج فارس همراه با ۳۰۰ دست گل پرپرش کردند اما همیشه «هما» گمنام ماند.

مدیرعامل هما یادآور شد: شرکت…
دنیای سفر