تعطیلات نوروز اگرچه فرصتی خوب برای سفر و گردشگران است، اما چالش هایی مانند خرید بلیت، کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی و نابسامانی راه ها، هر ساله این فرصت را برای خانواده های ایرانی با اما و اگرهای بسیار همراه می سازد.

در این میان اگرچه قطار همواره در ذهن خانواده های ایرانی وسیله ای ارزان، مطمئن، در دسترس و نوستالژیک بوده است اما برخی چالش ها در حال دگرگون کردن این تصاویر در ذهن مسافران است.

با…
دنیای سفر