عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح قطار حومه ای بینالود-مشهد تا یک سال آینده خبر داد و گفت: اقدامات مربوط به این پروژه در راستای تکمیل اهداف مشهد ۲۰۱۷ از سوی شرکت عمران درحال پیگیری است.

حبیب الله طاهرخانی درباره تعهد جدید شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت ایستگاه قطار حومه ای بینالود اعلام کرد: در راستای تحقق اهداف مشهد ۲۰۱۷ شرکت عمران متعهد شد با همکاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی…
دنیای سفر