کیانوش کیامرز اظهار کرد: قراردادی بین شرکت BRT چین و واگن سازی تهران برای ساخت ناوگان خط دو قطارشهری بسته شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد قرارداد طرف چینی و ۱۰ درصد مابقی برای طرف ایرانی قرارداد است، ادامه داد: تقریبا ۳۰ رام اول یا ۱۵ عدد واگن اول خط دو قطارشهری به طور کامل در کشور چین ساخته شده و در حال اتمام است و اوایل اسفند ماه نیز تست دینامیکی آن انجام می شود.

کیامرز…
دنیای سفر