قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران به معنی از دست رفتن گردشگری مشهد نیست و اصلا جایی برای نگرانی وجود ندارد، چرا که کشورهای مسلمان دیگری هستند که می توان ورود گردشگران آن ها را به ایران و شهر مشهد تقویت کرد.

نمایی از گنبد و گلدسته های حرم امام رضا
دنیای سفر