استان لرستان به واسطه قرار گرفتن در میان رشته کوه های زاگرس و همچنین دارا بودن زمینه مهم و استعدادهای خدادادی همچون آب و خاک مناسب از دیرباز به عنوان محلی امن برای اقوام بشری محسوب می شده است.

قلعه فلک الافلاک پوشیده از برف شده است
دنیای سفر