به گزارش دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری: استاندار چهارمحال و بختیاری و رئیس انجمن های میراث فرهنگی استان دیروز در چهارمین نشست در سالن جلسات شهید خرازی استانداری اظهار داشت: مردم برای حفاظت از آثار میراث فرهنگی به جا مانده از نیاکان خود بایستی تلاش بیش تری داشته باشند.

قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: انجمن های میراث فرهنگی در…
دنیای سفر