فقدان یک نظام حقوقی بین المللی در خصوص تضمین رقابت های عادلانه در صنعت حمل و نقل هوایی و به دنبال اقدام حقوقی و همزمان فشار سنگین سه شرکت بزرگ هواپیمایی آمریکا یعنی شرکت های یونایتد، امریکن ایرلاینز و دلتا به دولت اوباما مبنی بر بازنگری فوری در سیاست آسمان باز و قراردادهای فعلی دوجانبه جهت مقابله جدی با رقابت های ناعادلانه سه شرکت عربی امارات، قطر ایرویز و اتحاد ایرویز که از حمایت های گسترده…
دنیای سفر