به گزارش روابط عمومی ادراه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس؛ طی ابلاغی از سوی معاونت گردشگری این  اداره کل و بر اساس رأی کمیته فنی مورخ ۳۰/۹/۹۴ و به استناد ماده ۱۹ و ۲۲ آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مصوب هیت محترم وزیران مجوز بهره برداری دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی عرش پرواز در شیراز لغو شد.

شایان ذکر است معاونت گردشگری این اداره کل به نحوه…
دنیای سفر