به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان؛ بر روی لوح ثبت جهانی منظر فرهنگی روستای صخره ای میمند نگاشته شده، ثبت در این فهرست، ارزش برجسته جهانی اثر فرهنگی-طبیعی را تایید می کند که مستلزم حفاظت به منظور بهره مند شدن بشریت از آن است.

این لوح با امضای رئیس یونسکو زمان ثبت اثر را هشتم جولای ۲۰۱۵ مصادف با ۱۷ تیر ۱۳۹۴ عنوان می کند.

همچنین در این لوح سنگی ثبت شده است، کنواکسیون مربوط…
دنیای سفر