سید مرتضی سقاییان نژاد با بیان این مطلب، افزود: اکنون ماندگاری گردشگر در قم نزدیک به پنج و نیم ساعت است که باید این میزان را به ۴۸ ساعت برسانیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی در طرح های شهری اظهار کرد: بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه پرتحرک باید ورود پیدا کند و با توجه به اینکه استان قم سالانه دارای ۲۰ میلیون زائر و گردشگر است، باید از فرصت موجود استفاده کنیم.

وی با اشاره به…
دنیای سفر