شهردار تهران در دویست و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی بودجه ۱۳۹۵ شهرداری تهران گفت: موضوع خط جدید حداقل ۶ سال است مورد بحث قرار دارد. زمانی که طراحی پروژه های امام علی و صدر انجام می شد به این نتیجه رسیدیم خط مترو تا قائم ادامه پیدا کند و ایستگاه مترو نیاوران به خط یک در تجریش متصل شود.

محمدباقر قالیباف، درباره تبصره ۲۳ با اشاره به بار ترافیکی خیابان ولیعصر خاطرنشان کرد:…
دنیای سفر