معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمام واحدهای صنعتی که خروجی پساب و آلودگی هوا دارند مشمول خوداظهاری و پایش هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظ محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار روز شنبه اظهار کرد: در هیچ جای کشور نباید واحدهای صنعتی داشته باشیم که از نظارت و پایش خارج باشند.

وی ادامه داد: شاید برخی واحدهای صنعتی در اطراف تهران به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند و…
دنیای سفر