معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به مسافران نوروزی و کسانی که از دفاتر خدمات مسافرتی خدمات می گیرند درباره تخلفات موردی آن ها هشدار داد گفت: اطلاعات دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران و تمام تاسیسات گردشگری که از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران مجوز دارند، در پورتال این اداره آمده است و مسافران می توانند به آن مراجعه کرده و مطمئن شوند آژانسی که با آن قرارداد بسته اند، مجوز دارد یا…
دنیای سفر