گذار ایران از دهه ها تحریم امکان خرید هواپیماهای نو را برای ایران فراهم کرده و ایران به عنوان نخستین گزینه، شرکت هواپیماسازی ایرباس را برای خرید هواپیماهای خود برگزیده است. حالا خبرها حکایت از آن دارد که شرکت هواپیمایی بوئینگ، رقیب دیرینه ایرباس که چند روزی واکنشی به این انتخاب ایرانی ها نشان نداده بود، چشم امید به فروش قطعات به ایران دارد و انعقاد قرارداد فروش قطعات به ایران را در دست بررسی دارد…
دنیای سفر