به گزارش ستاد خبری پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء؛ تعدادی از بناهای تاریخی واگذار شده در دوره قبل در حالی با مشکلاتی از سوی بهره بردار مواجه شد که مدیرعامل صندوق احیاء از رفع مشکلات حقوقی این پرونده ها پس از پیگیری های جدی مدیریت جدید می گوید.

محمدرضا پوینده افزود: هم اکنون با توجه به برنامه ریزی های انجام شده بسیاری از فرآیندها اصلاح شده و سعی داریم تعدادی از بناهایی که در مالکیت سازمان میراث…
دنیای سفر